Szkoła Taekwon-do Guk Gi - Znaczenie układów Taekwon-do

TAEKWON-DO ITF

TAEKWON-DO ITF

ZNACZENIE UKŁADÓW FORMALNYCH W
TAEKWON-DO

Elementarną składową sztuki Taekwon-do są układy formalne. Zawarte są w nich wszystkie techniki bloków i ataku oraz pozycje, w których są one wykonywane. Można powiedzieć, że w układach zawarta jest cała tajemnica tej sztuki.
Taekwon-do jest nie tylko sztuką walki, lecz także filozofią i receptą na życie w zgodzie ze sobą i otaczającym światem. Nazwa każdego układu ma swoje znaczenie. W większości układów Generał Choi symbolicznie odniósł się do osób, które w swoim życiu odznaczyły się nieprzeciętnymi cechami charakteru. Według dogmatów konfucjonizmu przywoływanie pamięci o ludziach szlachetnych i podawanie ich za wzór do naśladowania ma znaczący wpływ wychowawczy. Tak więc układy Taekwon-do oprócz kształtowania ciała i cech psycho-ruchowych mają także wpływ na doskonalenie adepta sztuki pod względem wzorowych cech etyczno–moralnych.

CHON-JI

Chon Ji w dosłownym tłumaczeniu oznacza "niebo-ziemia". Na Dalekim Wschodzie rozumie się to jako stworzenie świata lub początek ludzkości. Dlatego jest to pierwszą elementarną formą w Taekwon-Do. Układ ten zawiera 19 elementów technicznych.

DAN-GUN

Układ ten odnosi się do Świętego Dan-Gun, który uważany jest za legendarnego założyciela Korei w roku 2333 p.n.e.. Układ ten zawiera 21 elementów technicznych.

DO-SAN

Do San jest pseudonimem wielkiego koreańskiego patrioty, żyjącego w latach 1876 - 1938. Układ ten zawiera 24 elementy techniczne.

WON-HYO

Won Hyo był mnichem, który wprowadził buddyzm podczas panowania dynastii Silla w roku 686 naszej ery. Układ zawiera 28 elementów technicznych.

YUL-GOK

Yul Gok jest to pseudonimem wielkiego filozofa i uczonego, nazywanego także "Konfucjuszem Korei" - (1530 -1554 r. naszej ery). Trzydzieści osiem ruchów tego układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 38 równoleżniku, a diagram symbolizuje uczonego. Układ ten zawiera 38 elementów technicznych.

JOONG - GUN

Joong Gun był patriotą, który zamordował Hiro-Bumi, pierwszego japońskiego generała - gubernatora Korei, znanego jako człowieka, który odegrał główną rolę w koreańsko-japońskim scaleniu.
Układ ten składa się z 32 elementów technicznych. Liczba ta odnosi się do wieku Ahn Joon-Gun w momencie, gdy został stracony w 1810 roku naszej ery.

TOI-GYE

Toi Gye jest to pseudonim literacki sławnego uczonego Yi Hwang, wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. 37 ruchów tego układu związane jest z miejscem jego urodzenia na 37 stopniu szerokości geograficznej.
Diagram tego układu oznacza uczonego.
Układ zawiera 37 elementów technicznych, które odnoszą się do jego miejsca urodzenia - na 37 stopniu szerokości geograficznej.

HWA-RANG

Hwa-Rang oznacza 'kwiat młodego rycerstwa'. Nazwa pochodzi od grupy młodych arystokratów, która powstała w 572 roku naszej ery, w królestwie Sila - jednym z trzech królestw ówcześnie panujących, na półwyspie koreańskim. Grupa ta stała się przodującą siłą, mającą na celu zjednoczenie całego półwyspu Korei.
Układ ten składa się z 29 elementów technicznych.

CHOONG-MOO

Nazwa ta pochodzi od imienia wielkiego admirała Yi Sun Sin z dynastii Yi. Uchodził on za człowieka, który wynalazł w 1592 r. pierwszy uzbrojony statek bojowy (kabukson). Był to pierwszy statek, będący pierwowzorem dzisiejszej łodzi podwodnej.
Układ Choong-Moo kończy się uderzeniem lewej ręki, które ma symbolizować żal z powodu niesprawiedliwej śmierci admirała.
Choong-Moo został niesłusznie oskarżony o nielojalność wobec króla. Nie dano mu tez szansy na udowodnienie swojej niewinności.
Układ ten składa się z 30 elementów technicznych.

KWANG-GAE

Kwang Gae był dziewietnastym władca z dynastii Koguryo, który odzyskał wszystkie utracone wcześniej terytoria, łącznie z większa częścią Mandżurii.
Układ ten składa się z 39 elementów technicznych. Liczby 3 i 9 odnoszą się do pierwszych dwóch cyfr daty, w której to Kwang Gae objął tron - 391 r.n.e.
Diagram tego układu symbolizuje ekspansję i powrót straconych terytoriów.

PO-EUN

Jest to pseudonim wybitnego uczonego Chong Mong Chu, który w czasach dynastii Goryeo głosił dogmaty neokonfucjonskie.
Chung Mung Chu był lojalnym poddanym. Był autorem popularnego w tamtym czasie wiersza: "Nie będę służył drugiemu panu choćbym miał być ukrzyżowany sto razy" Ta niezawodna lojalność symbolizuje układ kroków tego układu, który przebiega po linni prostej.

GE-BAEK

Nazwa pochodzi od wybitnego generała Ge Baek za dynastii Baek Je (660r.n.e.).
Diagram tego układu, który jest linia prosta symbolizuje surowa i doskonała dyscyplinę wojskowa.
Układ ten składa się z 44 elementów technicznych.

EUI-AM

Był to pseudonim Son Byong Hi, przywódcy ruchu niepodległościowego Korei z marca 1919 roku. 45 ruchów jest nawiązaniem do jego wieku, kiedy zmienił nazwę Dong Hak na Chondo Kyo.
Diagram tego układu symbolizuje jego nieposkromionego ducha, który nakazał mu poświęcać się walce o pomyślność swojego narodu.
Układ ten składa się z 45 elementów technicznych.

CHOONG – JANG

Nazwa ta pochodzi od pseudonimu gen. Kim Duk Ryang, który żył za dynastii Yi w XIV w. Układ kończy się atakiem lewej ręki, co symbolizuje jego tragiczną śmierć w wieku 27 lat w więzieniu, zanim zdołał osiągnąć pełną dojrzałość.

JUCHE

Juche utożsamia filozoficzną myśl, że człowiek może wszystko opanować i ze jest on władcą świata i własnego losu.
Uważa się, że Juche wzięło się od góry Baekolu, która uznawana jest za symbol ducha Koreańczyków.

Ideologia ta rozpowszechniona została w Koreańskiej Republice Ludowo Demokratycznej, a wprowadzona w latach pięćdziesiątych przez Wielkiego Wodza Kim Ir Sena.
Niestety, po dzień dzisiejszy, jest w niegodny sposób wykorzystywana względem narodu koreańskiego.
Układ ten składa się z 45 elementów technicznych.

SAM-IL

Nazwa ta oznacza historyczną datę powstania w dniu 01.03.1919 r. Ruchu Niepodległościowego Korei. 33 ruchy w układzie tej formy stanowią nawiązanie do liczby 33 patriotów, którzy ten ruch zainicjowali.

YOO-SIN

Nazwa pochodzi od znanego dowódcy, Generała Kim Yoo Sin, żyjącego za czasów panowania dynastii Silla. Układ ten składa się z 68 elementów technicznych. Liczba ta symbolizuje dwie ostatnie cyfry daty 668r.n.e., kiedy to Korea została zjednoczona.

CHOI-YONG

Nazwa tego układu pochodzi od generała Choi Yong, który był premierem i głównodowodzącym sił zbrojnych dynastii Koryo w XIV wieku.
Układ ten składa się z 46 elementów technicznych.

YON-GAE

Nazwa tego układu pochodzi od imienia słynnego generała Yon Gae Somoon, żyjącego za panowania dynastii Koguryo.
Układ ten składa się z 49 elementów technicznych. Liczba ta symbolizuje dwie ostatnie cyfry roku 649n.e., w którym generał Yon niszcząc 300 tysięczna armie, w bitwie pod Ansi Sung zmusił władze dynastii Tang do opuszczenia Korei.

UL-JI

Ul Ji Moon Dok był to generał, który w 612r. n. e. obronił Koreę od inwazji Tanga, dysponującego siłą miliona żołnierzy.
Diagram układu symbolizuje jego nazwisko.
Układ ten składa się z 42 elementów technicznych.

MOON-MOO

Moon Moo oddaje cześć 30-stego władcy dynastii Silla.
Jego ciało zostało pochowane obok Dae Wang Am (wielkiej skały władców).
61 ruchów symbolizuje dwie ostatnie cyfry roku 661 n. e. , w którym to Moon Moo wstąpił na tron.
Układ zawiera 61 elementów technicznych.

SO-SAN

Nazwa tego układu pochodzi od pseudonimu sławnego mnicha Choi Hyong Ung (1520-1640), który żył za panowania dynastii Lee.
Układ ten składa się z 71 elementów technicznych. Liczba tych elementów nawiązuje do jego wieku, w którym zorganizował on korpus mnichów - żołnierzy, którzy odparli najazd na Półwysep Koreański japońskich korsarzy w 1592 roku.

SE-JONG

Se Jong był największym koreańskim władca, który wynalazł alfabet koreański w 1443roku.
Diagram tego układu symbolizuje władcę.
W układzie tym występuje 24 elementów technicznych, podobnie jak alfabet koreański, który składa się z 24 litery.

TONG-IL

Nazwa tego układu oznacza postanowienie o unifikacji Korei, która została podzielona w 1945r. Diagram jest symbolem jedności narodowej.
Układ ten składa się z 56 elementów technicznych.

Szkoła Taekwon-do Guk Gi

Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku
ul. Łabiszyńska 20

tel: 506 833 559
e-mail: mstaniszewski@vp.pl

Dane do przelewu:
Szkoła Taekwon-do Guk Gi
ul. Kartografów 17/3
05-270 Marki
MBank: 39 1140 2004 0000 3102 7627 1520

Szkoła Taekwon-do Guk Gi

Ośrodek Sportu i Rekreacji na Targówku
ul. Łabiszyńska 20

tel: 506 833 559
e-mail: mstaniszewski@vp.pl

Dane do przelewu:
Szkoła Taekwon-do Guk Gi
ul. Kartografów 17/3
05-270 Marki
MBank: 39 1140 2004 0000 3102 7627 1520

©2017 Szkoła Taekwon-do GukGi / Realizacja: Marcin Staniszewski